การคิดค้นประดิษฐ์เครื่องอบลำไย

        
                                                   นักวิจัยคิดค้นประดิษฐ์         โดยปกติประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่ส่งออกลำไยเป็นรายใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งในรูปของลำไยสดแช่แข็ง ลำไยแช่แข็ง ลำไยอบแห้ง
และลำไยกระป๋อง ตลาดส่งออกหลักคือ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย  อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงฤดูกาลที่ลำไยออกสู่ตลาดจะเห็นว่าผลผลิตรวมของลำไย
ออกมาปริมาณมากทำให้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ นั่นยังไม่นับการถูกกีดกันทางการค้าบางประการในการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

          แนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาลำไยล้นตลาด และราคาตกต่ำคือ การการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูป ซึ่งสอดคล้องกับ
ผศ.ดร.กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ นักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผลไม้ไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ อีกทั้งยังไม่ต้องกังวลกับปัญหาการถูกกีดกันทางการค้าจากข้ออ้างการใช้สารเคมี ซึ่งในที่สุด
ก็ได้ค้นพบการ อบลำไยแห้งที่มีคุณภาพแถมยังใช้เวลาน้อยมากอีกด้วย

          “การอบลำไยด้วยไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรด ตามด้วยลมร้อน” เป็นวีธีการที่ใช้เวลาอบเพียง 5 ชั่วโมง 25 นาที ซึ่งนับว่าเร็วมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับการอบลำไยที่ใช้วิธีอบทั่วไปในปัจจุบันใช้เวลา 12 ชั่วโมงโดยประมาณ

           ผศ.ดร.กลอยใจเล่าว่า จากการศึกษาพบว่า  เนื้อลำไยที่อบในไมโครเวฟ  400  วัตต์  ระยะเวลา   5 นาที ร่วมกับอินฟราเรดที่อุณหภูมิ
จากแหล่งกำเนิด 350 องสาเซลเซียส ระยะเวลา 5 นาที พัก 5 นาที จำนวน 5 ครั้ง รวมเวลาทั้งหมด 75 นาที สามารถลดความชื้นในลำไยได้
ประมาณ 1 ใน 3 ส่วน จากนั้นนำไปอบต่อด้วยลมร้อนอีก 13 ชั่วโมง ลำไยอบแห้งที่ได้ มีลักษณะดี คือ คงรูปใกล้เคียงกับเนื้อลำไยที่
คว้านเมล็ดออกใหม่ไม่เหนียวติดมือ สีไม่คล้ำ เคี้ยวในปากนุ่มกว่าเนื้อลำไยแห้งที่อบด้วยลมร้อนอย่างเดียว

            นอกจากลดเวลาในการอบแล้ว  ผู้วิจัยยังเล่าว่า ในการอบแห้งโดยทั่วไปจะอาศัยแสงแดดและลมร้อนทำให้น้ำระเหยและไล่ความชื้น
ออกจากเนื้อลำไย ระยะเวลาในการอบแห้งขึ้นอยู่กับสภาวะและอุณหภูมิร่วมกับความเร็วของลมในการไล่อากาศชื้นออกจากเครื่องอบ  มีการใช้
สารละลายโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ ในอัตรา 0.5% (5 กรัมต่อน้ำ1 ลิตร)แช่เนื้อลำไย นาน2 นาทีก่อนอบเพื่อป้องกันจุลินทรีย์ และลดการ
เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ซึ่ง ในการอบแห้งลำไยด้วยวิธี“การอบลำไยด้วยไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรด ตามด้วยลมร้อน” ไม่มีการเติมสารเคมีใดๆ
เนื้อลำไยที่ได้ก็ไม่คล้ำ อีกทั้งยังไม่ต้องกังวล เรื่องการกีดกันทางการค้า(ด้วยเรื่องสารเคมี)จากต่างประเทศ หากทำการส่งออกลำไยอบแห้ง

ความสำเร็จจากการวิจัยนี้เอง ที่ทำให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)และบริษัท พรีม่าเอเชีย เทคโนโลยี จำกัด ได้นำหลักการดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องอบลำไย
ด้วยฝีมือของคนไทย เพื่อออกมารองรับความต้องการของเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาลำไยสดล้นตลาดในปัจจุบัน

ส่วนเกษตรกรท่านใดที่สนใจ องค์ความรู้ หลักการอบแห้งลำไยเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่
ผศ.ดร.กลอยใจ ท่านยินดีที่จะเปิดเผยเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชนด้วยความเต็มใจยิ่ง

หมายเลขโทรศัพท์ 081-491-3894 มณีรัตน์ ปัญญพงษ์ กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี

มณีรัตน์ ปัญญพงษ์
กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี

                                ลำไยอบ     ลำไยอบ 

                                     เครื่องอบลำไย              เครื่องอบลำไย

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #1 สมบัติ 2012-01-25 17:44
ผมต้องการรายละเ อียดเพิ่มในเรื่ องตู้อบ ผมสามารถหาข้อมู ล เพิ่มได้จากที่ไ หนครับ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่