แบบสอบถาม

- ท่านเคยใช้บริการใดของเว็บไซต์?
ผลลัพธ์

link-banner

More information
 

โครงการประกวดเว็บไซต์ WDC2012 ภายใต้หัวข้อ "วัฒนธรรมไทยในใจฉัน"

 

 


โครงการประกวดเว็บไซต์ WDC2012 ภายใต้หัวข้อ "วัฒนธรรมไทยในใจฉัน" (Thai Cutture in My Mine) โดยรับผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 คน และจะได้รับทุนจาก Japan Association of Student Service Organization (JASO) เพื่อไปอบรมและประกวดการออกแบบเว็บไซต์ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 -11 ตุลาคม 2555 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ สำนักวิทยบริการ ชั้น 1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่