ติวเข้มสมัครงาน ‘เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส’ (AIS Guilds the Best way for the Senior Students to be Ready for Real Work World.)

ติวเข้มสมัครงาน ‘เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส’ (AIS Guilds the Best way for the Senior Students to be Ready for Real Work World.)   "งาน” สมัยนี้ใครๆ ก็ว่า “หายาก” คนเรียนจบมาแล้วตกงานก็มีเยอะ แถมเด็กจบใหม่
   ในแต่ละปีๆ ก็มีอยู่มากมาย จะดีกว่าไหม? ถ้าน้องๆ Senior ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะก้าว
   ออกจากรั้วมหาวิทยาลัยมา เป็นบัณฑิตในอนาคตอันใกล้ ได้มีโอกาสเตรียมพร้อม
   และปรับปรุงพัฒนาตนเอง เพื่อเข้าสู่วัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอไอเอสในฐานะที่ เป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีประสบการณ์ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามา ร่วมงานกับบริษัทฯเป็นจำนวนมาก และติดตามข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มวิชาชีพต่างๆ อยู่เสมอ จึงได้อาสามาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่เพื่อเป็นแนวทางให้กับนัก ศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้สร้างความพร้อมให้กับตนเองก่อนไปสมัครงานและพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติ ต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน เพราะหากผู้สมัครมีความพร้อมในการสมัครและสัมภาษณ์งาน ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานอย่างเต็มศักยภาพแล้ว คนที่เหมาะสมกับงานก็จะสามารถฝ่าฟันด่านแรกของการก้าวสู่โลกแห่งการทำงานได้อย่างสดใส

กิจกรรม “เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส” ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งที่ 3 ที่เอไอเอสได้เปิดเผยเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆ ในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพให้กับเหล่าว่าที่บัณฑิต ผ่านทางนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน และการบรรยายจากวิทยากรมืออาชีพของเอไอเอส โดยนางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ให้ความรู้และบอกเล่าถึงเคล็ดลับในการเตรียมตัวก่อนไปสมัครงาน การกรอกใบสมัครอย่างสร้างสรรค์ การเขียนประวัติส่วนตัวให้น่าสนใจ การแนะนำแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับงาน และสิ่งที่ ผู้สมัครงานควรปฏิบัติ เช่น การกรอกใบสมัครควรใช้ปากกาสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้น และพยายามอย่าเขียนผิด เพราะนั่นอาจทำให้ ผู้สัมภาษณ์มองว่า ผู้สมัครไม่ตั้งใจที่จะอ่านใบสมัครอย่างจริงจัง การสัมภาษณ์งานไม่ควรนำผู้ปกครองไปในที่สมัครงานด้วย เพราะอาจแสดงถึงวุฒิภาวะของผู้สมัครที่ยังไม่มากพอสำหรับการเข้ารับทำงาน การระบุข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ควรกรอกให้ครบถ้วนชัดเจนและตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดก่อนส่งใบสมัคร สำหรับการแต่งกายไปสัมภาษณ์งาน ผู้หญิงควรใส่กระโปรงสีสุภาพคลุมเข่าและไม่ควรใส่กางเกง ส่วนผู้ชายไม่ควรใส่กางเกงยีนส์ หรือกางเกงขาเดฟ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานที่มีหลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง คือ ผู้สมัคร 1 คน ผู้สัมภาษณ์งาน 1 คน หรือหลายคน การสัมภาษณ์งานแบบกลุ่ม โดยมีผู้สัมภาษณ์งาน 1 คน สัมภาษณ์ผู้สมัครหลายคนพร้อมกัน อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์งานแบบสถานการณ์จำลอง เพื่อทดสอบไหวพริบ การแก้ไขสถานการณ์ของผู้สมัคร ซึ่งการสัมภาษณ์

งานที่หลากหลายนี้ เอไอเอสได้นำเสนอ

ตัวอย่างการสัมภาษณ์งานจริงบนเวที

โดย เปิดโอกาสให้ตัวแทนน้องปี 4 เข้าสัมภาษณ์งานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พร้อมรับคำแนะนำที่แสดงให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียและสิ่งที่ควรปรับปรุง เป็นตัวอย่างให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงบรรยากาศในการสัมภาษณ์งาน จริง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต ทั้งยังได้จำลองการสัมภาษณ์งานของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองสัมภาษณ์งานกับเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรของ บริษัทฯ อีกด้วย สำหรับงานนี้เอไอเอสได้เนรมิตหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เป็นที่ฝึกฝนวิทยายุทธ์ด้านการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพให้กับเหล่าว่าที่ บัณฑิตเป็นที่แรก และได้ยกขบวนสัญจรต่อเนื่องไปทั่วทุกภูมิภาค โดยต่อด้วยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ส่วนในเดือนกันยายนได้สัญจรไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 1 ก.ย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ ในวันที่ 8 ก.ย. และมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ใน วันที่ 16 ก.ย.53

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า “เรามุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก กิจกรรมนี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ใน 2 รุ่นที่แล้วมา ซึ่งความรู้เหล่านี้จะสามารถเพิ่มโอกาสและความสำเร็จในการได้งานทำมากขึ้น เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมในการเข้าสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมั่นใจ พร้อมกับการทำงานที่สดใสต่อไป”

น.ส.พรชนัน จันทรประทิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า “ขอขอบคุณเอไอเอสที่จัดกิจกรรมดีๆ ทำให้เราได้มีโอกาสได้ฝึกฝนตนเอง ได้ปรับบุคลิกภาพและพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ความ มุ่งมั่นสร้างฝันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานให้กับว่าที่บัณฑิตของเอไอ เอส คงเป็นจริงดังหวัง เพราะเหล่าว่าที่บัณฑิตทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ขอบคุณเอไอเอสที่จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ซึ่งทำให้พวกเขาได้เตรียมพร้อมตนเองและช่วยเปิดโอกาสในการก้าวเข้าสู่วัยทำ งานได้อย่างสดใสและมั่นใจได้อย่างแน่นอน

AIS Guilds the Best way for the Senior Students to be Ready for Real Work World.

Now, if talking about seeking jobs, it is unavoidable to talk about the word “Difficult”. Therefore, it would be better or not if senior students who are completing the courses soon from the university will prepare themselves, efficiency enough to the real work world.

AIS or Advanced Info Service Plc, one of many big companies which has great experiences of selection and recruitment of employees and always follow up what the need of markets want from the different fields of study, recently has conducted the activity which it could help transfer and exchange knowledge and information. Here, students could perhaps be able to increase their capacity and ability to match the need of the company and organization, working in both private and public. It is believed that if once students can pass the first round of employee recruitment, they will be able to step up to the happy world of their work life.

In “The 3rd AIS Guidance to New Bachelors Stepping up the Work World” there has been many booths and training programs about “How to be professional the Job Seekers” (tips, filling the good application from and interview) via job exhibition and presentation presented by Ms. Tippawan Sirikoon, director of Office of Human Resource Management. Moreover, she has also contributed job information, and tasks of job seekers. Making mistakes of filling in the application from and bringing parent to the workplaces when having the interview are recommended to not do so. The company staffs would think that these people are no ready enough to work in the real work, as like child manner. Application paper forms must be filled up in good handwriting to show the intention of applier. Lastly, dressing during the job interview, the job seekers must be required to wear formal dress for men and skirt for women only (jeans and skinny jeans are not recommended). Furthermore, she also raises other types of interviews which are 1 person interviewer or 2 person interviewers too in order that students will have good chances to deal with these possible problems from the example of real interview of AIS at Stage

For this project, AIS has started conducting this activity at the meeting hall at The Government Public Relations Department, Bangkok and after that they will be at Khon Kaen University at the end of August, Chiangmai University on September 1st, Hat Yai Campus | Prince of Songkla University on September 8th, and Burapha University, Chonburi on September 16th, 2010 consequently.    

Ms.Wilai Keangpradoo, Vice President Public Relations of AIS addressed that “We expected all prospectors can bring real usage of the knowledge as like 2 4th year students generation passed. This knowledge could increase their ability and more opportunity to succeed and step in the real workplace confidently.”

Ms. Pochanan Chanpratin, the 4th year students form Faculty of Liberal Art, Rajamangala University of Technology Thanyaburi said “Thank you for AIS that they conducted a very good activity, helping me to have more opportunity to increase my ability and develop my personality in order to be ready to work efficiently”

Expectation of AIS to prepare students being ready to work in the world is becoming true since every 4th year student participants said out loud together about this good activity.  

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง  อ่านต่อ