เครื่องดัดเหล็กท่อกลวง ผลงานนักศึกษา มทร.ธัญบุรี


                                                              ผลงานนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

ในงานแสดงผลงาน โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือที่รู้จักกันในนาม โครงการ IRPUS ที่ผ่านมาไม่นานมานี้
มีโครงงานของนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุน จาก สกว. เข้าร่วมแสดงไว้มากมาย ซึ่งโครงงานเล่านี้ ล้วนเกิดจาก การนำเอาปัญหาที่พบใน
ช่วงเข้าไปฝึกงานในตามสถานที่ประกอบการ เมื่อพบปัญหา  นักศึกษาจะได้แก้โจทย์ปัญหาจริงในโรงงาน  และนำไปสู่  กระบวนการแก้
ปัญหาซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริง เกิดเป็นโครงงานที่จะนำกลับไปแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการนั้นๆต่อไป
 
              เช่นเดียวกับ โครงการ ออกแบบและพัฒนาเครื่องดัดเหล็กท่อกลวง ของ  นายศุภกร นุ่มนวล,นายอานนท์ แยมสุข และ
น.ส.ปานเลขา กาญจนะ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)
ที่ได้ร่วมกับบริษัทแนกส์ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด พัฒนาและปรับปรุงเครื่องดัดเหล็กท่อกลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมี ดร.ศิริชัย ต่อสกุลเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาตลอด โครงการน.ส.ปานเลขา  กาญจนะ  ตัวแทนกลุ่ม  เล่าว่า   จากที่ได้เข้าฝึกงาน   แม้เครื่องดัดเหล็กท่อกลวงจะมีกลไกที่ไม่ซับซ้อน
แต่ก็ยังมีความผิดพลาดสูง    ทำให้เกิดความเสียหายระหว่างการดัดโค้ง   และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเครื่องดัดมีอายุการใช้งานนานหลายปี     ซึ่ง
เครื่องดัดเหล็กท่อกลวงที่ พวกตนได้พัฒนาขึ้นนั้น  นั้น เป็นการปรับปรุงส่วนต่างๆของเครื่องดัดท่อที่มีปัญหากับชิ้นงาน   คือ   ส่วนของแขนตั้งระยะ
ความยาวชิ้นงาน,แขนบีบชิ้นงาน,ชุดดัดและลูกลิ่มและกลไกตั้งระยะองศาของชิ้นงาน
 
             ซึ่งเครื่องดัดท่อกลวงที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มความสะดวกในการดัดท่อของผู้ปฏิบัติงานลดเวลาในการปรับตั้งเครื่อง   ซึ่งสามารถลดเวลา
จุดของการปรับแรงแขนชิ้นงาน โดยเมื่อมีระบบนิวเมติกมาช่วยจึงไม่ต้องปรับระยะแรงบีบชิ้นงานดัดเหล็กท่อกลวงความหนาประมาณ 0.3-0.6 มม. 
ในส่วนของการตั้งองศาชิ้นงานมีความเที่ยงตรงมากขึ้น โดยสามารถดัดได้มุมที่แม่นยำ การตั้งระยะของความยาวสามารถทำได้สะดวกและมี
มาตราฐาน  เพิ่มขึ้นในส่วนของลูกดัด และลิ่ม สามารถถอดเปลี่ยนได้ตามขนาดของท่อ ซึ่งง่ายและไม่ซับซ้อน อีกทั้งลิ่มยังสามารถชุบแข็งได้
จึงช่วยยืดระยะเวลาใช้งานของชุดลูกดัดได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ ชิ้นงานที่ได้ไม่เกิดรอยบุบเสียหายด้วย”

             นับว่าเป็นงานวิจัยที่ เป็นประโยชน์และสามารถยกระดับการแข่งขันทางการตลาดให้แก่อุตสาหกรรมท่อเหล็ก รวมถึงการส่งเสริม
การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หมายเลขโทรศัพท์  02-5493441
 


       เครื่องดัดเหล็กท่อกลวง     เครื่องดัดเหล็กท่อกลวง

 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #1 มลิวรรณ 2011-06-02 11:16
ตั้งราคาหรือยัง เท่าไร และดัดได้ขนาดไห นบ้าง
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่