กำหนดจัดการปฐมนิเทศนักศึกใหม่และอัตราการเรียกเก็บเงินในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

กำหนดจัดการปฐมนิเทศนักศึกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดการปฐมนิเทศนักศึกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบกฎระเบียบ ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่างเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรมในหมู่นักศึกษา เพื่อมให้นักเรียนมีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาลัย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  และระหว่างนักศึกษากับอาจาร์ย อันจะส่งผลให้นักศึกษากับอาจาร์ย อันส่งผลให้นักศึกษาใหม่ มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มหาวิทยาลัย ๆ จึงได้กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นดังนี้ 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2554           

รุ่นที่  1
    วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554  ระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
               และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
    
       
รุ่นที่  2   วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
              คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
    
       
รุ่นที่  3   วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
             และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เพื่อให้การปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
             จึงขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
   
        
1.  การแต่งกาย ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                        

               -  นักศึกษาชาย
  สวมเสื้อเชิ้ตสีชาว ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยฯ กางเกงแบบสากลทรงสุภาพสีดำหรือสีกรมท่า
                                        และสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำหรือรองเท้าผ้าใบสีดำ (สะอาด) ถุงเท้าดำ
       
               -  นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตนักศึกษาสีขาว กระโปรงสีดำหรือสีกรมท่า ที่สะดวกในการนั่งพื้นและ
                                       เคลื่อนย้ายเพื่อทำกิจกรรม และสวมรองเท้าผ้าใบสีขาว (สะอาด) ถุงเท้าสีขาว
           

2.  การลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนปฐมนิเทศ ระหว่างเวลา 07.00 – 08.00 น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อำเภอธัญบุรี  จ.ปทุมธานี
 

ดาวน์โหลดเอกสาร     

 อัตราการเรียกเก็บเงินในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554     

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นประจำทุกปีการศึกษา
เพื่่อการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาอย่าทีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #4 เด็กบัญชี 2012-01-25 12:35
2ปีต่อเนื่องไม่ ต้องใส่พลีสยาวจ ร้า ใส่แค่คลุมเข่า รองเท้าคลัสชู
อ้างอิง
 
 
0 #3 ลิน 2011-05-30 22:01
:-) น.ศ. ภาคสมทบ ต้องใส่ชุด น.ศ. แล้ว วันที่ 2 มิ.ย. ต้องไปเข้าร่วมก ารปฐมนิเทศด้วยใ ช่หรือไม่คะ
อ้างอิง
 
 
0 #2 เอม 2011-05-21 22:31
ตื่นเต้นค่ะใกล้ เปิดเทอมแล้ว
อ้างอิง
 
 
0 #1 kw 2011-05-16 01:19
ต้องเสียเงินในว ันปฐมอีกไหมค่ะ แร้วบริหารบัญชี ต่อเนื่อง 2 ปี ต้องใส่พีทยาวแค ่ไหนรองเท้าไรค่ ะ....ช่วยบอกทีค่ะพี่ คนไหนที่เรียนบั ญชีงะค่ะ สงสัยมากมาย
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่